Phát triển Chuỗi Giá trị

Lọc kết quả theo:  Tên  | Ngày tháng  | Loại ấn phẩm
STTTên ấn phẩmNgàyLoại ấn phẩm
1 10-Vege in HCM-VIE-AXIS 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
2 11-Vege in DALAT-VIE-AXIS 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
3 14-15-Mango in TIEN GIANG & DONG THAP-VIE-SOFRI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
4 14-15-Mango in TIEN GIANH & DONG THAP-VIE-SOFRI, 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
5 16-Pomelo in BEN TRE-VIE-SOFRI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
6 17-Pomello in VINH LONG-VIE-AXIS 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
7 18-Vege in CANTHO-VIE-AXIS 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
8 1-LITCHI in BAC GIANG-supplement report-VIE-final-RIFAS 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
9 1-LITCHI in BAC GIANG-VIE-final-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
10 1-LITCHI in BAC GIANG-VIE-final-VASI.. 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
11 2-LITCHI in HAI DUONG-VIE-final-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
12 2-LITCHI in HAI DUONG-VIE-final-VASI,, 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
13 3-Vege in VINH PHUC-VIE-final-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
14 4-LONGAN in HUNG YEN with GTZ-Metro-MoT logo-Vie-CASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
15 4-Longan in Hung Yen with GTZ-Metro-MoT logo-Vie-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
16 4-LONGAN_in_HUNGYEN_VIE_final-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
17 4-LONGAN_in_HUNGYEN_VIE_final-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
18 5-Vege in HANOI-VIE-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
19 6-Vege in HA TAY-VIE-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
20 7-Vege in HAI PHONG-VIE-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
21 8-Vege in THAI BINH-VIE-VASI 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
22 9-Dragon fruit in BINH THUAN-VIE-AXIS 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
23 Avocado VC_2009_VIE_ 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
24 Chuối gia trị- công cụ gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
25 Coffee VC_2009_VIE 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
26 Hung Yen VCA report_VN 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
27 Lồng ghép CRS-Phương pháp của GTZ Việt Nam 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
28 Longan VC_2009-VN 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
29 Nhãn Lồng Hưng yên 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
30 Pangasius VC_2009-VN 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
31 Rattan Value Chain in Quang Nam_VN 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
32 Rattan Value Chain_VIE 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
33 Rattan VC_VIE_2009 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
34 Systematization_Component 3_FINAL_VIE 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
35 Thương hiệu Tăng Giá trị 14/06/2013 Phát triển chuỗi giá trị
Trang trước Trang sau
Hiển thị kết quả theo số ẩn phẩm:   35 |  70

Trang web này được duy trì bởi Economica VietnamOrientSoft với mục đích quản lý và chia sẻ kiến thức của Chương trình

Số lượt truy cập: 1636816