Tin tức
Cập nhật: 19/06/2013 8:52:00 SA

Gửi tin nhắn qua điện thoại để biết kết quả đăng ký kinh doanh

Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại các tỉnh, vừa qua BusinessPortal đã tiếp tục được cập nhật với một số tính năng mới. Bộ phận nghiên cứu và phát triển của Công ty OrientSoft đã thử nghiệm và ứng dụng thành công tính năng gửi tin nhắn qua điện thoại di động thông báo về kết quả xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh hoặc sửa đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Tính năng này cho phép hệ thống xử lý hồ sơ tại Phòng Đăng ký Kinh doanh gửi tin nhắn trực tiếp đến khách hàng sau khi hồ sơ đã được xử lý xong, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công cho các khách hàng là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. 
 
Khách hàng cũng có thể biết được tình trạng hồ sơ của mình đang được xử lý ở công đoạn nào bằng cách gửi tin nhắn tới một số điện thoại của tổng đài. 
 
Dự kiến trong thời gian tới, tính năng này sẽ chính thức được triển khai tại một số tỉnh đã áp dụng Cổng Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư (BusinessPortal).
 
Song song với việc phát triển dịch vụ tin nhắn qua điện thoại này, một số tính năng kỹ thuật mới của BusinessPortal cũng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng và triển khai như khả năng thanh toán phí và lệ phí trực tuyến, xây dựng module về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... Những tính năng mới này nhằm mục đích đảm bảo BusinessPortal ngày một đáp ứng tốt hơn là một công cụ thông minh và là một cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Trang web này được duy trì bởi Economica VietnamOrientSoft với mục đích quản lý và chia sẻ kiến thức của Chương trình

Số lượt truy cập: 1636823